Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Verantwoord Ondernemen

Waarde creëren voor alle betrokkenen

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid van Deutsche bank is erop gericht om duurzaam te ondernemen en zo economische, ecologische en sociale waarde te creëren. We voeren een toekomstgerichte bedrijfsstrategie die economisch succes combineert met ecologische en sociale verantwoordelijkheid in lijn met de verwachtingen van belanghebbenden.

We stellen alles in het werk om duurzaam ondernemen te bevorderen, de transparantie te vergroten en ervoor te zorgen dat onze risicobeheerprocessen helpen negatieve milieu- en sociale effecten van onze kernactiviteiten te voorkomen. Daarnaast streven we er naar onze bedrijfsactiviteiten duurzaam te beheren.

Deutsche Bank en haar stichtingen wereldwijd zijn zeer actieve, maatschappelijk betrokken organisaties. In Nederland steunt Deutsche Bank instellingen en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het stimuleren van talent door educatie en het creëren van kansen.

Voor meer informatie over de wereldwijde activiteiten van Deutsche Bank, zie onze global website (Engels).

Footer Navigation:
Last Update: 30.8.2019
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main