Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Corporate governance

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en gepubliceerd in september 2009.

De Code Banken bevat principes waaraan Nederlandse banken zich dienen te houden  op het gebied van corporate governance, risico management, audit en beloning. De Code Banken is van toepassing op alle banken die beschikken over een bankvergunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen activiteiten in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie en of de activiteiten al dan niet door middel van een bijkantoor worden verricht.

Banken waarop de Code van toepassing is en die deel uitmaken van een groep, kunnen onderdelen van de Code op groepsniveau dan wel geconsolideerd toepassen. De toepassing van de Code Banken wordt aanbevolen voor activiteiten en bijkantoren in Nederland van banken met een in een andere lidstaat van de Europese Unie verleende vergunning.

Footer Navigation:
Last Update: 9.11.2018
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main