Primary Navigation:
Deutsche Bank Search

Nieuws
June 24, 2019
Deutsche Bank stijgt naar nummer 2 positie in Euromoney's Foreign Exchange Survey 2019

Op 11 juni kondigde Euromoney de resultaten aan van haar Foreign Exchange Survey 2019. Dit jaarlijkse onderzoek is toonaangevend en geeft een overzicht van de spelers in de sector en hun mogelijkheden op het gebied van valutahandel, onderzoek en e-business. Deutsche Bank presteerde dit jaar sterk over de gehele linie, met een stijging of handhaving van haar positie in bijna elke categorie. meer

September 28, 2018
Deutsche Bank heeft het reguliere traject van het Uniform Herstelkader Rentederivaten afgerond

Zoals gepland heeft Deutsche Bank per 28 september 2018 alle aanbiedingsbrieven verstuurd aan de 1138 klanten die in scope zijn van het Uniform Herstelkader (UHK). Klanten die gereageerd hebben op de reeds gedane aanbiedingen en klanten die een verzoek gedaan hebben op de opt-in mogelijkheid zijn nog in behandeling. In totaal zijn 1542 klantdossiers beoordeeld en zijn 404 klanten geïnformeerd dat zij niet in scope van het UHK vallen. meer

August 23, 2018
Update voortgang herbeoorderling rentederivaten

Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd.
Van de in totaal 1139 klanten in scope zijn er nog 35 klanten die een aanbiedingsbrief opgestuurd krijgen. meer

June 29, 2018
Afronding Uniform Herstelkader in Q3 2018

Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd. Klanten die nog op hun aanbiedingsbrief moeten wachten, worden hierover geïnformeerd. Een aantal complexere dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt wordt naar verwachting in de komende periode afgerond. De voortgang is goed en er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de aanbiedingsbrieven. Dat blijkt ook uit het grote aantal aanbiedingen dat direct wordt geaccepteerd.
Er zijn 950 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 717 zijn geaccepteerd (75%) door onze klanten. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. 5 Dossiers zijn voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 9 buiten scope dossiers loopt er nog een gesprek met de klant. meer

May 31, 2018
Uniform Herstelkader nadert afronding

Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven eind mei verstuurd. Op basis van de huidige planning volgt in juni het restant van de aanbiedingsbrieven. Dit betreffen veelal complexe(re) dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt. De klanten die per eind mei geen aanbiedingsbrief hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd. meer


Gevestigd in Nederland – verbonden met de wereld

Deutsche Bank is dit jaar 100 jaar succesvol actief in Nederland. We zijn er trots op dat Deutsche Bank is uitgegroeid tot de grootste internationale bank in Nederland en een  belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van de plannen en ambities van onze klanten.

Dankzij ons wereldwijde netwerk in combinatie met een solide, groeiende aanwezigheid in Nederland bieden we oplossingen voor complexe en grensoverschrijdende vraagstukken. We werken internationaal als één team voor onze klanten.

Footer Navigation:
Last Update: 13.8.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main